Takbesiktning i Stockholm och AMA utbildningar

Spara energi med statusbesiktning i Stockholm

Behöver ditt företag spara energi och har funderat på att anlita en entreprenadbesiktning inom tak och fasad, efter utfört entreprenadarbete. Eller kanske en inledande statusbesiktning i Stockholm av din fastighet för att få reda på fastighetens aktuella skick. Kontakta då Roslagens plåtkonsult för att få en korrekt bild av din husets eller fastighets skick och få en uppskattning om det finns skäl som skulle motivera en renovering eller tilläggsisolering.

Fastighetsägare brukar oftast flytta renoveringar framåt och det kan bli kostsamt i längden. En fasad speglar hur fastighetsägaren är och ett välskött fasad och ett bra skick på lägenheter och lokaler är alltid att föredra.

Genom att fastigheten är välskött och har ett fint utfört plåtarbete med en bra plåtteknik samt en vacker putsad fasad. Då kommer hyresgästerna lockas till mer fastigheten samt du kommer inte behöva annonsera lika mycket när lägenheter och lokaler är lediga. Det finns redan en uppfattning och din fastighet som välskött och trevlig. Du som företagare kommer med enkla medel att få in nya hyresgäster på ett betydligt enklare sätt än om du har en misskött fastighet.

Första stegen för att skapa energibesparande lösningar och innan offerter ska införskaffas. Begär då in en offert på statusbesiktning hos en erfaren takkonsult och fasadkonsult som kan plåtteknik samt kan konsultera om puts.

Utbildningar till plåtslagare och AMA utbildningar

Det finns stora fördelar med att utbilda sig till plåtslagare och det finns en hel del företag som har behov av en entreprenadbesiktning i Stockholm. Att utbilda sig inom fasad och plåt men även inom tak och fasad renoveringar kan vara väl spenderad tid och leda både till mer arbete men även till fler uppdrag om du har plåtslagare tillsammans med dina snickartjänster.

Att utbilda sig hos en entreprenör som kan fasad och tak och är konsulter även inom puts, skapar stora möjligheter för företaget att kunna ta till sig större uppdrag och en kompetenshöjare för dig som får förmånen att gå utbildningen.

Generellt sett så är lönebilden relativt god inom hantverksyrken och bristyrken tenderar alltid att skapa lite extra utrymma för dig som har relevant utbildning inom området.

Kommentarer inaktiverade.