Därför är det viktigt att göra en energiberäkning

Boverkets föreskrifter och allmänna råd för bestämning av byggnaders energianvändning vid normal användning under ett normalår (BEN) innehåller indata för energiberäkningar. Det mesta av data i BEN är genererad av SVEBY.

Vad är en energiberäkning och varför är det viktigt?

En energiberäkning tar hänsyn till de energitekniska egenskaper som finns hos byggnader och anläggningar, vilket i sin tur påverkar byggnaders energianvändning. Det kan till exempel vara byggnadens termiska tröghet, värmeskölden eller det interna energitillskottet som tar hänsyn till byggnadens och anläggningarnas alla energitekniska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning. Detta förutsätter att dessa attribut även är tillgängliga under driften av byggnaden för att uppfylla BBR-kraven för byggnadens primärenergi. SVEBY är en branschstandard för bygg- och fastighetsbranschen, som syftar till att etablera standardiserade användardata och hur man verifierar byggnaders energianvändning. Branschstandarder finns på SVEBYs hemsida. Vid styrning av energibehovet i BBR ska de värden som anges av Boverket användas.

Är du i behov av hjälp med energiberäkning?

Behöver du skaffa en energikalkyl eller en energibalansberäkning av en certifierad energiexpert kan det också kallas energibalansberäkning. Energiberäkningar är proffs står till din tjänst. De är ett konsultföretag dedikerat till att lösa energi-, fukt- och byggtekniska frågor. Deras kunder är företag och privatpersoner. Energiberäkningar.se lägger stor vikt vid kvalitet och ett starkt personligt engagemang i sitt samarbete med dig som kund. För energiberäkning kan du även få u-värdesberäkning.

Lämna ett svar