Brandtätning och brandskyddsmålning

Brandtäta din fastighet med hjälp av experter


För att förhindra att rök ska sprida sig mellan två brandceller, behöver man som fastighetsägare ibland se över brandtätningarna i sin fastighet. Om du nyligen har tagit över en gammal fastighet, kan det vara en bra idé att kontrollera så att det verkligen är helt tätt i runt genomföringarna. Vilket det över tid ofta kan ha slarvats med, vilket kan innebära fara.

Rummen kan rent byggnadsteknisk röra sig om brandceller som ska kunna stå emot brand, därför behöver det en effektiv brandtätning. Till brandceller räknas det som ska stå emot brand vid ett visst antal minuter, vilket kan vara avgörande i många fall. På så sätt fördröjs eller förhindras det att röken sprids vidare.

När behöver du se över dina brandtätningar

Vid rörbyten och kabeldragningar kan det ibland glömmas bort att tätas, då arbetet oftast ska utföras på begränsad tid. Är det då inte en synlig genomföring, som exempelvis om det är ett undertak med undertaksplattor då kan det vara svårare att upptäcka. Genom att se över fastighetens rör och kabelgenomföringar, kan det även upptäckas om det finns ett värmeläckage. Detta kan över tid ge onödiga energikostnader och i värsta fall en ökad elförbrukning.

Genom att täta mellan brandceller vid rök eller en brand så skapas ett rum som kan hålla inne en brand. När bränslet en stund senare inte får mer syre så kommer elden att självslockna när det brännbara materialet inte längre syresätts. Om det däremot är springor och öppningar vid genomföringar så finns det risk att syresättning sker eller att risken för spridningen av rök ökar.

Värmen ökar i rummet och röken stiger mot taket samt fyller på med rök tills rummet är helt rökfyllt vilket kan ske inom loppet av minuter beroende på rummet storlek. Därav finns instruktionen om att alltid hålla dig på golvnivå och krypa genom ett rökfyllt rum så att den giftiga röken inte andas in i allt för stor utsträckning då den är väldigt giftig.

När behöver du brandsskyddsmåla din föremål

Ett objekt eller föremål behöver brandskyddsmålas om det är extra utsatt för risken av brandens farliga värme och det riskerar att kunna nås av en temperatur som gör att exempelvis bärighet kan minskas. Det skulle kunna röra sig om en synlig järnbalk som har en viss smältpunkt i sig, men även är känslig för påverkan av värme då bärigheten minskar vilket skulle kunna leda till att byggnaden kollapsar.

Det är därför väldigt viktigt att samtidigt som brandsskyddstätningen även brandskyddsmåla exponerade ytor. Detta behöver du ta hjälp av en erfaren expert som vet hur detta ska utföras. Svenskafog finns tillgängliga i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kristianstad och är experter på allt inom brandtätning, brandskyddsmålning, fogning, omfogning vid fasadrenoveringar.

Kommentarer inaktiverade.