Monthly Archives: november 2021

Därför är det viktigt att göra en energiberäkning

Boverkets föreskrifter och allmänna råd för bestämning av byggnaders energianvändning vid normal användning under ett normalår (BEN) innehåller indata för energiberäkningar. Det mesta av data i BEN är genererad av SVEBY. Vad är en energiberäkning och varför är det viktigt? En energiberäkning tar hänsyn till de energitekniska egenskaper som finns hos byggnader och anläggningar, vilket […]