Spara energi i hushållet

Spara energi i hushållet

Spara energi i köket

Matlagning i en familj med fyra personer kräver ca 500 kWh/år. För diskning går det åt ca 300 kWh om man diskar 10 minuter varje dag. Matförvaring, (kyl och frys) kräver ca 900 kWh/år

Sätt lock på kastrullen!

Vid kokning minskar energiförbrukningen med 30 procent om du använder lock.

Använd kastruller med plana bottnar och samma storlek som plattan!

En ojämnhet på bara 0,5 mm ökar energiförbrukningen med ca 25 procent. Om plattan är 1 cm större i diameter än kastrullen ökar energiförbrukningen med 20 procent.

Använd ugnen för flera saker efter varandra!

Att värma upp en ugn till 200 C kräver ca 0,5 kWh. Genom att använda ugnen för mat och bak efter varandra sparar du energi. Men står ugnen tom mer än 30 minuter kan du lika gärna stänga av den.

Värm tevatten i vattenkokaren eller i mikron!

Mest effektivt är det att värma tevatten i vattenkokaren. Dessutom går det snabbare. Är det små mängder vatten lönar det sig också att värma vattnet i mikron.

Skölj i balja eller i diskhon!

Skölj disken i balja eller med proppen i diskhon så kan Du enkelt minska varmvattenförbrukningen.

Diska med fylld maskin!

Om du lyckas minska antalet körningar med diskmaskinen med 20 procent kan elförbrukningen minska med ca 160 kWh/år. Till detta kommer vattenbesparing på ca 300 liter. Måste du skölja av disken innan du sätter den i maskinen, gör det i kallt vatten.

Om din diskmaskin är gammal byt till en nyare!

Om du byter en 10 år gammal diskmaskin till en ny med energimärkning A sparar du ca 200 kWh/år, om du diskar en gång per dag.

Tina fryst mat i kylen!

Tinar frysta matvaror i kylen då blir kvaliteten bättre och kylskåpet drar mindre energi. Tinar du maten i varmvatten eller i mikron drar detta extra energi.

Frosta av kyl och frys minst en gång per år!

Frosta av ungefär en gång om året, gärna på hösten eftersom det under sommaren bildas mer frost. Ju mindre frost i kyl/frysen desto bättre.

Dammsug baksidan på kyl- och frysskåp regelbundet!

Damm på kondensorn/gallret på baksidan av kyl- och frysskåp kan öka energiförbrukningen med så mycket som 25 procent.

Lagom temperatur i kyl och frys!

Normal temperatur i ett kylskåp bör vara under 6 oC och i en frys ca -18 oC. Varje grads sänkning ökar energiförbrukningen med 3-5 procent. Kontrollera temperaturen med en termometer.

Om du har en gammal kyl/frys byt den!

Om du byter en 10 år gammal kyl/frys till en ny med energiklass A+ kan du spara 400 – 1000 kWh/år.

Byt till effektiva blandare!

Om du byter blandare på tre ställen kan du spara 1000 kWh/år. Läs mer i Energimyndighetens faktablad ”Effektiva kranar spar energi”. Du kan också bara byta ut det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande (kallas perlator eller ibland sparlator), vilket blir mycket billigare.

Använd inte spisfläkten i onödan (under vintern)!

Den suger ut mängder med varmluft.

Tvätta energisnålt

En normal tvättmaskin klarar ca 3,5 kg tvätt. För en genomsnittsfamilj är energiåtgången för tvättning ca 200-300 kWh/år.

Fyll maskinen!

Om Du fyller maskinen med ytterligare 1 kg tvätt varje gång minskar antalet tvättillfällen och därmed energiåtgången med 25 procent. Med fyllda maskiner blir besparingen 75 kWh/år.

Välj låg tvättemperatur!

Genom att sänka temperaturen från 90 o C till 60 o C kan Du minska energiåtgången från 1.6 kWh/kg tvätt till 0.9 kWh/kg tvätt. Om en familj helt undviker att tvätta vid högsta temperaturen kan energiåtgången minska med 50-80 kWh/år. Tvätt som inte är så smutsig blir ofta ren redan vid 40ºC utan förtvätt.

Centrifugera mera!

Det går åt mindre energi om tvätten centrifugeras mer och torktumlas mindre. För varje liter vatten som kan tas bort genom centrifugering i stället för eldriven tork eller tumlare, sparas ca en kWh. På ett år kan besparingen bli 200-300 kWh.

Satsa på en energisnål torktumlare!

Om du tvättar 5 gånger per vecka sparar du ca 400 kWh/år med en A-märkt värmepumpstumlare jämfört med en konventionell C-märkt kondenstumlare. Om du låter tvätten självtorka utomhus går det inte åt någon energi alls!

Avstängda apparater spar energi

Apparater och batteriladdare som står påslagna förbrukar energi även på tomgång. Samma sak gäller för TV och stereo som enbart stängs av med fjärrkontrollen.

Låt laddaren vila!

Tomgångseffekten för batteriladdare, transformatorer, omformare etc. kan vara 5W eller mer. Står en laddare på jämt förbrukar den på ett år ca 40 kWh.

Stäng av TV:n med strömbrytaren!

TV:n som enbart stängs av med fjärrkontrollen drar på ett år ca 40 kWh mer än om den varje gång stängs av med strömbrytaren. Stäng av TV:n med strömbrytaren, det minskar dessutom brandrisken.

Stäng av datorn ordentligt!

En vanlig stationär dator drar i storleksordningen 80 W i normal drift. I operativsystemet kan man ställa in olika energisparlägen. Att skärmsläckaren går på betyder INTE automatiskt att datorn använder mindre el. Du bör därför se över dina inställningar. Stellan Braun fick en chock när han insåg att familjens datorer drog ca 5 500 kWh om året pga. att de aldrig stängdes av. Med några enkla rutiner kunde familjen minska sin elanvändning med 3 000 kWh/år. Läs Stellans mail>>

Energisparlägena kan heta vänteläge eller viloläge (Windows). Du talar om för datorn hur snabbt och vilket läge den ska inta. Det finns också inställningar där datorn stänger av både hårddisk och skärm helt. Använd Windows hjälpfunktion (frågetecknet i övre högre hörnet på dialogrutan) för ytterligare förklaringar.

Windows (XP):

Gå in på Kontrollpanelen och välj Energialternativ. Där kan du välja förinställda Energischema eller skapa egna. Du kan ställa in efter hur lång tid av inaktivitet hårddisken ska gå in i vänteläge, viloläge och stängas av helt.

Mac:

Gå in på Systeminställningar och välj Strömsparare. Välj optimera för bättre strömbesparing. Det går även att välja egna tidsinställningar för efter hur lång inaktivitet datorn och skärmen ska sättas i vila. Kryssa även i Sätt hårddisken i vila när det är möjligt.

Hur mycket el som används i dessa lägen beror på datorn. Det finns enkla och billiga elmätare att köpa i handeln som kopplas in mellan stickkontakt och vägguttag. Dessa är mycket användbara för att ta reda på hur mycket ens elapparater drar.

En test på två stationära datorer med skärm på kontoret hos energirådgivarna gav vid handen:

Dator Vanlig, gammal Vanlig, ny
80-100 W 35-50 W
Skärmsläckare 80 W 35 W
Vänteläge 4 W 1-2 W
Viloläge 4 W 1 W
Avstängd 3 W 1-2 W

Skärm Vanlig, gammal Ny, LCD
60-80 W 14 W
Avstängd 1-3 W 1 W
OBS! Effekter på några Watt är inom felmarginalen för elmätaren

Man bör också se till att datorns kringutrustning som skärm, högtalare och skrivare stängs av. Kringutrustning och dator drar tyvärr el även när de är helt avstängda. Denna elanvändning är liten, men ett enkelt sätt att eliminera denna helt är att koppla alla apparater till en grenkontakt med avstängningsknapp. Då kan man bryta strömmen till all utrustning med ett enda ”tryck”.

Energisnål belysning

Ca 800 kWh per år används till belysning i ett hushåll. Endast knappt 10 procent av elen som går till en glödlampa ger ljus, resten omvandlas till värme. Genom att byta ut alla glödlampor till lågenergilampor är det möjligt att minska elbehovet för belysning med 80 procent.

I bästa fall kan spillvärmen från glödlampor utnyttjas till 50 % om huset värms med direktverkande el och elementen har snabba och effektiva termostater. Regleringen är helt avgörande för hur stort det effektiva bidraget blir. Det visar en studie som utförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Byt till lågenergilampor!

Lågenergilampor spar både energi och pengar. Varje 60 watts glödlampa som ersätts med en lågenergilampa innebär en besparing på ca 500 kronor om man räknar in elkostnaden under hela lågenergilampans brinntid.

Släck ljuset i rum där du inte vistas!

En 60-watts glödlampa som står på fyra timmar om dagen 300 dagar om året drar 70 kWh på ett år. Har du lågenergilampor i lägenheten tjänar du mindre på att släcka ljuset. Livslängden på lågenergilampor minskar om du tänder och släcker för ofta.

Spara energi i badrummet

Den som duschar 5 minuter om dagen och har ett gammalt duschmunstycke (ca 12 liter/minut) gör av med 1000 kWh energi på ett år.

Byt duschmunstycke!

Med ett snålspolande duschmunstycke halverar du kostnaden. Testa din dusch genom att mäta hur lång tid det tar att fylla ett litermått. Fem sekunder motsvarar ca 12 liter/minut.

Duscha effektivt!

Om du kortar ned dina duschtider från 10 min till 5 min halverar du också energiförbrukningen och kostnaden.

Laga/byt droppande kranar!

Droppande kranar kan leda till en stor vattenförbrukning. Är det dessutom varmvatten är det en helt onödig energianvändning eftersom du inte drar någon nytta av den.

Resa energisnålt

Ungefär 30 procent av ”medelsvenskens” energianvändning går till persontransporter. Den största delen av resorna sker med fordon som drivs med bensin, diesel och flygfotogen som är fossila bränslen. Dessa resor bidrar till växthuseffekten och andra miljöproblem som försurning och övergödning. Spårbunden trafik som tåg, tunnelbana och pendeltåg förbrukar mindre energi än andra färdmedel per fordonskilometer. Men allra bäst är det att cykla!

Cykla mer!

Genom att ta cykeln istället för bilen till och från affären som ligger 3 km bort spar du ca 5 kWh. Om du gör denna resa två gånger i veckan spar du ca 550 kWh per år.

Res kollektivt!

Om du har en mils resa till arbetet och väljer bilen går det åt ca 16 kWh att åka till och från arbetet. Det blir ungefär 4000 kWh/år om Du reser till och från arbetet 250 dagar. Om du åker tåg eller tunnelbana istället går det åt ca 4 kWh per resa. På ett år spar du då över 3000 kWh.

Samåk till arbetet!

Om du åker tillsammans med en granne som arbetar nära ditt jobb innebär det att du och din granne kan minska er gemensamma energiförbrukning.

Välj tåget!

åker du från Stockholm till Skåne med bil går det åt ca 500 kWh. Väljer du tåget är energianvändningen något över 100 kWh.

Kommentarer inaktiverade.